Search
Generic filters
Exact matches only

ตะกร้าสินค้า

Next Theory

บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด ผู้จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานพิมพ์สกรีนแบบครบวงจรด้วยแนวคิดการทำธุรกิจเชิงรุกตามแนวคิด ”NEXT” ซึ่งหมายถึงการก้าวนำอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้าน สินค้า การบริการ และการบริหารงานภายในองค์กร

วันนี้ บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจงานพิมพ์สรีนของประเทศและของภูมิภาคอาเซี่ยน การันตีโดยลูกค้าที่มีชื่อเสียงในวงการสกรีนส่วนใหญ่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย